FACTURI    CHITANTE    PROFORME    AVIZE    CHELTUIELI    CLIENTI    RAPOARTE
Pro Manager in date
Pro Manager in imagini
Configurari
Legislatie facturare
Program de facturare gratuit

Testeaza gratuit site de vanzari on-line Testeaza gratuit e-volution: site de vanzari on-line

Platforma e-volution inseamna un pas inainte pentru afacerea ta: prezentare de produse si vanzari on-line. Usor de folosit, sistem de administrare propriu, perfect optimizat pentru Google, e-volution garanteaza atragerea de clienti noi si cresterea vanzarilor.

magazin virtual ieftin

DOWNLOAD DOCUMENTE FACTURARE:
CE ADUCE NOU SISTEMUL DE FACTURARE 2007

Incepand cu 01.01.2007, persoanele impozabile stabilite in Romania trebuie sa emita facturi catre beneficiarii livrarilor de bunuri sau prestarilor de servicii, in conformitate cu prevederile art. 155 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Ordinului nr. 2226/27.12.2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de catre persoanele prevazute la art.1 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata (publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1056 din 30 decembrie 2006).


Emitere facturi fiscale pe scurt

Fiecare companie emite facturi fiscale gestionate in regim propriu

Administratorul companiei emite la inceputul anului o decizie interna in care precizeaza seria si numerele facturilor ce urmeaza a fi emise

Se pot folosi orice tip de facturi

Nu mai exista formulare stas pentru facturi, dar exista in continuare elemente obligatorii pentru facturi

  » Ordinul nr. 2226 din 27 decembrie 2006

» Legea contabilitatii nr 82 din 24 dec. 1991

» Legea 571 din 2003 - Codul Fiscal al Romaniei

» Noul Cod Fiscal al Romanaiei 2007

» Ce contine noua factura 2007

» Model decizie interna de numerotare facturi 

Factura cuprinde in mod obligatoriu informatiile prevazute la art.155 alin.(5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar regimul de tiparire si numerotare este stabilit de persoana impozabila stabilita in Romania . Factura este identificata in mod unic printr-un numar de ordine, in baza uneia sau mai multor serii, numar care trebuie sa fie secvential, stabilit de persoana impozabila, astfel incat sa asigure necesarul in functie de numarul de facturi care se emit.

Anual, se stabileste numarul de la care se va emite prima factura.

Persoanele, care raspund de organizarea si conducerea contabilitatii societatii respective, trebuie sa desemneze, prin decizie interna scrisa, persoana sau, dupa caz, persoanele cu atributii privind alocarea si gestionarea numerelor aferente facturilor emise de persoana impozabila.

De asemenea, persoanele prevazute la art.1 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata trebuie sa emita proceduri proprii de stabilire si/sau alocare a numerelor, in care vor mentiona, pentru fiecare exercitiu financiar, care este numarul de la care se emite prima factura.

Formularele de factura, factura fiscala si aviz de insotire a marfii, pretiparite, inseriate si numerotate sub supravegherea C.N. “Imprimeria Nationala” S.A. sau editate cu ajutorul tehnicii de calcul, aflate in stoc la data de 01.01.2007, vor putea fi utilizate si dupa aceasta data, pana la epuizarea stocului.

Astfel, potrivit prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr.2226/2006, utilizarea formularelor de factura cu seriile si plajele de numere alocate in anul 2006 se va efectua avand in vedere:
a) inlocuirea atributului fiscal “R” din codul de inregistrare ca platitor de TVA cu prefixul “RO” al codului de inregistrare in scopuri de TVA, manual sau prin aplicarea unei stampile;
b) respectarea informatiilor obligatorii care trebuie cuprinse in factura, prevazute la art.155 alin.(5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.